Merhaba,

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2009 yılında başladığım eğitimimi 2015 yılında başarı ile tamamlayarak “Diş Hekimi” ünvanı aldım. Lisans eğitimimi daha ileri bir noktaya taşımak adına hazırlandığım Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) sonucunda çok istediğim Endodonti uzmanlığı eğitimini Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda alma şansını yakaladım. Ayrıca uzmanlık eğitimimin 6 aylık süresini yurtdışında araştırmacı olarak çalıştım. Kanal Tedavisi Uzmanlığı (Endodonti) eğitimimi “Farklı Yapısal Özellikteki Nikel-Titanyum Kök Kanal Enstrümanlarının Sodyum Hipoklorit ve Serum Fizyolojik Çözeltilerindeki Döngüsel Yorgunluklarının Karşılaştırılması” adlı tez çalışmam ile 2019 yılında tamamlayarak “Endodontist (Kanal Tedavisi Uzmanı)” ünvanını aldım. Ankara Üniversitesi’nde sürdürdüğüm uzmanlık eğitimim boyunca yurtiçi ve yurtdışı birçok kongre ve bilimsel etkinliğe katıldım ve halen çalışma hayatımda takip edip katılmaktayım. Diş hekimliği ve Endodonti alanı ile ilgili bilimsel ve güncel gelişmeleri takip ederek yapmış olduğum tedavilere yansıtma gayreti ile Bursa da  Kanal Tedavisi  Uzmanı ( Endodontist) olarak çalışmaya devam etmekteyim.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

Sözlü Bildiriler (Oral Presentation)

  1. Endodontic Treatments of Teeth with Different Root Canal Morphology. 22nd Bass Congress May 4-6, 2017 Makedonia Palace, Thessaloniki
  2. The staining effects of different antibiotics based root canal medicaments. 18th Biennial ESE Congress – Brussels, Belgium14–16 September 2017
  3. Characteristic features and pulp-tooth volume ratio of C-shaped canals evaluated by CBCT. IFEA 11th World Endodontic Congress 2018, Seoul, Korea. October 4-7

Poster Bildirileri

  1. Büyük Periapikal Lezyonların Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi
  2. Ortodontik Minivida Yerleştirilmesi Sırasında Oluşan Kök Hasarının Endodontik Tedavisi Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi
  3. Retreatment Of C-Shaped Mandıbular Second Molar. 18th Biennial ESE Congress – Brussels, Belgium14–16 September 2017

Katıldığım Diğer Bilimsel etkinlikler

  • TDB 24.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ (27 – 30 Eylül 2018)
  • TDB 25.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ (5 – 7 Eylül 2019)

Katıldığım Fuarlar

  • IDS Dental Show (Uluslararası Dental Show, Diş Teknolojileri Fuarı) 12~16 Mart 2019 | ALMANYA – Köln